Tầm nhìn & sứ mệnh

Các tổ chức thẻ

MPOS.VN hợp tác và được bảo trợ bởi tất cả các tổ chức thẻ trên thế giới và Việt Nam.

Các ngân hàng liên kết

Chương trình trả góp 0% lãi suất được liên kết với 28 ngân hàng giúp việc bán hàng dễ dàng.

Khách hàng nói về chúng tôi

hơn 100.000 Doanh nghiệp và Cửa hàng trong mọi lĩnh vực đã sử dụng mPOS và rất hài lòng về dịch vụ của chúng tôi